Blog

Wat is Nutanix Xi Frame

Bij organisaties draait het bij ICT vooral om data en applicaties, hoe je deze applicaties en data vervolgens ontsluit richting de eindgebruiker verschilt per organisatie. Een veel gebruikte toepassing hierin is het toepassen van een virtuele desktop infrastructuur (VDI). Bij het gebruik van deze VDI-infrastructuur worden virtuele machines gebruikt waarop de applicaties actief worden gemaakt. Gebruikers verbinden met een broker die de authenticatie en verbinding met een van deze vooraf geplaatste virtuele werkplekken realiseert. Op deze werkplekken worden de applicaties toegepast en de data benaderd die voor de applicaties van toepassing zijn.

Veel organisaties gebruiken de oplossingen van Citrix (XenApp/XenDesktop) of VMware (Horizon View) voor het opbouwen van deze infrastructuur. Als onderliggend platform kunnen hierin bij Citrix verschillende hypervisor lagen worden toegepast en is deze bij VMware beperkt tot hun eigen software. Deze hypervisors worden op verschillende hardwarematige toepassingen geplaatst en recentelijk veelal op hyperconverged oplossingen. Deze hyperconverged oplossingen combineren de resources binnen een enkele fysieke machine, waardoor complexiteit in het onderhoud en beheer sterk wordt gereduceerd.

Alle genoemde toepassingen kunnen ook geplaatst worden op het Nutanix Enterprise Cloud platform. Deze hyperconverged oplossing biedt het toepassen van veel verschillende hypervisor lagen waardoor keuzevrijheid ontstaat. Aan de hand van de gemaakte keuze van de broker software kan de daarbij behorende hypervisor laag worden vastgesteld en toegepast.

Nutanix Xi Frame

Vorig jaar heeft Nutanix een overname van het bedrijf Frame gedaan, hiermee heeft Nutanix een product in huis waarmee een VDI infrastructuur kan worden gerealiseerd waarbij de keuze mogelijkheden verder worden uitgebreid.

Nutanix heeft het product opgenomen binnen de Xi familie waarmee wordt aangeduid dat het een cloud software oplossing betreft. De control plane die wordt afgenomen als dienst verzorgt de brokering van de sessies en wordt uitgevoerd binnen de datacenters van Nutanix en kan vervolgens door het maken van koppelingen naar verschillende Cloud toepassingen worden toegepast. Deze koppelingen kunnen worden gelegd met Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud Platform en sinds enige tijd ook met een on premises Nutanix AHV platform. De daadwerkelijke virtuele werkplekken worden dan ook vanuit dit platform gehost.

De gebruiker heeft voor het benaderen van deze werkplek niets meer dan een HTML5 gebaseerde webbrowser nodig. En kan van hieruit de aangeboden applicatie benaderen die hij of zij benodigd is voor de dagelijkse werkzaamheden. Hiermee worden Windows applicaties geleverd binnen de desktops aan alle gebruikers op elke mogelijk device vanuit de webbrowser.

Het benaderen van de benodigde data binnen de virtuele werkplekken kan worden gekoppeld aan de beschikbare cloud oplossingen als Microsoft OneDrive en/of Google Drive. Deze cloud gebaseerde toepassingen worden naadloos binnen de virtuele werkplek opgenomen waardoor de data direct benaderbaar is.

Het autoriseren van de gebruiker kan met behulp van verschillende middelen worden gedaan waardoor een grote diversiteit ontstaat om deze te realiseren, en deze aan te laten sluiten op de bestaande identity managers die binnen een organisatie worden gebruikt.

Als werkplek kan er binnen Xi Frame voor een aantal voor gedefinieerde machines worden gekozen waar binnen het aantal CPU’s en RAM is afgestemd op het gebruikers profiel.

voorgedefinieerde machines

Hierbij zijn ook varianten mogelijk waar binnen gebruik wordt gemaakt van GPU voor het toepassen van grafische applicaties.

Hierdoor wordt het ook mogelijk gemaakt om deze type applicaties, die gebruik maken van een GPU, te laten functioneren binnen deze oplossing.

De keuze uit verschillende regio’s

Tijdens het creëren van de gebruikersaccounts binnen Xi Frame kan er worden gekozen in welke regio van de desbetreffende cloud provider de werkplekken gerealiseerd moeten worden. Met deze flexibiliteit kunnen werkplekken altijd aansluitend aan de gebruikerslocatie worden gekoppeld waardoor een optimale ervaring voor de eindgebruiker wordt ervaren.

Architectuur

Xi Frame maakt gebruikt van cloud gebaseerde middelen waarbinnen de virtuele werkplekken binnen publieke cloud providers worden geplaatst of binnen het on-premises datacenter op basis van AHV. Deze werkplekken worden in zogenaamde sandboxes geplaatst, het golden image waarbinnen de applicaties geplaatst worden. Deze sandboxes vormen de basis van waaruit de desktops worden gecreëerd en beschikbaar worden gesteld aan de eindgebruikers. Binnen de software worden verschillende pools aangemaakt met daarbinnen de bereiken van de beschikbare virtuele werkplekken zodat er geanticipeerd kan worden op veel gelijktijdige aanmeldingen op een bepaald moment.

Start de applicaties direct vanuit het Launchpad
Switch tussen de verschillende beschikbare LaunchPads
LaunchPad met een Virtuele Desktop

Met behulp van launchpads worden de applicaties en desktops beschikbaar gesteld aan de eind gebruikers, hierbinnen kunnen meerdere applicaties worden toegekend aan een gebruiker of groep van gebruikers, of zelfs een complete desktop.

Het ontsluiten van de omgevingen kan met behulp van Peering, Direct Connect, VPN en ExpressRoute worden gerealiseerd. Al deze verbindingen hebben hun eigen karakteristieken en kunnen hiermee afgestemd worden op de wensen en eisen van jouw organisatie.

Licenties

Voor het gebruik van Xi Frame dien je een licentie af te nemen, deze licentie wordt in abonnementsvorm afgenomen en dient minimaal voor 5 gebruikers te worden aangeschaft. Hierbij is dan ook direct de benodigde Microsoft RDS-CAL inbegrepen. In het geval van Microsoft Azure kun je ook Windows 10 afnemen, in dat geval moet je echter wel zelf ervoor zorgen dat je dat licentietechnisch hebt afgedicht. Deze afname van Windows 10 kan niet op maandelijkse basis, waardoor dat minder geschikt is voor seizoensgebonden activiteiten waarbij je tijdelijk wilt opschalen en daarna wilt afschalen. Andere cloud providers bieden geen Windows 10 desktop aan doordat hiervoor geen service provider licenties modellen mogelijk zijn. Hier wordt gebruik gemaakt van Microsoft Server software. Na het toevoegen van meerdere gebruikers worden die vervolgens in de vorm van een “Pay As You Go” constructie maandelijks in rekening gebracht.

Naast deze subscriptie dient er ook een subscriptie bij de publieke cloud provider af te worden genomen (behalve als AHV gebruikt wordt). Gecombineerd is er op deze manier een voorspelbaar kosten model op te zetten van de maandelijkse kosten voor het gebruik van virtuele werkplekken binnen het Xi Frame platform.

Conclusie

Het gebruik van Xi Frame maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze gebruik te maken van VDI werkplekken binnen een publieke cloud provider naar keuze of on-premises indien gewenst. Het beschikbaar stellen van de werkplekken wordt binnen een geautomatiseerd proces gerealiseerd waardoor er aandacht kan worden besteed aan de onderdelen van de werkplek die er echt toe doen, namelijk de applicaties. Applicaties worden hierin aangeboden op basis van een werkplek (VDI), of direct (via RDS) waardoor de gebruikers direct met de applicatie kunnen werken.

Het Xi Frame platform wordt continu doorontwikkeld en nieuwe features en verbeteringen worden met enige regelmaat doorgevoerd. Hierdoor komt nieuwe functionaliteit snel voor de eindgebruikers beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of hulp bij het kiezen van een passende oplossing/strategie binnen je organisatie kun je contact met ons om nemen door hier te klikken. Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie om Nutanix Xi Frame te gebruiken of wanneer Nutanix Xi Frame geen fit is, laat dan jouw gegevens achter via het contact formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Via mail kan natuurlijk ook, kies dan voor hallo@flexvirtual.nl.