Blog

VMware vCenter Server Convergence

Inleiding

Een virtuele infrastructuur bestaat uit een verzameling losse comonenten die van elkaar afhankelijk zijn. Wil je de infrastructuur naar een hogere versie brengen dan is het belangrijk dat je dat in een vaste volgorde doet anders kan het fout gaan. Hou je je aan deze volgorde dan verloopt het upgrade proces meestal volgens plan.

Het plan vanuit VMware beschrijft dat je start met het upgraden van vCenter voordat je de ESXi nodes gaat upgraden. vCenter Server moet namelijk op het niveau gebracht worden van de versie waarnaar je de ESXi nodes wilt upgraden, voordat je de nodes zelf bijwerkt.

In dit artikel beschrijf ik het “plan” voor het upgraden van vCenter. Met vCenter 6.5 en hoger zijn er namelijk een aantal zaken en best practices gewijzigd ten opzichte van vorige versies.

vCenter Componenten 

De vCenter Server bestaat uit twee verschillende onderdelen die gezamenlijk de vCenter Server vormen. Namelijk de vCenter Server zelf en de Platform Service Controller. De Platform Services Controller (PSC) bevat services die benodigd zijn voor het gebruik van de verschillende producten. Deze services zijn onder andere de vCenters Single Sign-On, licensing en certificaat management. PSC’s repliceren informatie zoals licenties, rollen en permissies en tags met andere PSC’s die binnen de infrastructuur zijn geplaatst.

Voorheen werd het scheiden van de vCenter Server en de PSC als best practice bestempeld, en kon er aan een geclusterde PSC opstelling meerdere vCenter Servers worden gekoppeld voor verschillende doeleinden. Ook was het niet mogelijk om deze keuze op een later moment aan te passen.

Met de komst van vSphere 6.5 is deze best practice bijgesteld en wordt  geadviseerd een geïntegreerde PSC binnen de installatie op te nemen. Hierbij ontstaat een enkele vCenter Server, welke indien gewenst gekoppeld kan worden met meerdere instanties om een single-pain-of-glass te creëren.

Bij het inrichten van een greenfield situatie kan hier direct voor gekozen worden, echter voor reeds bestaande installaties was dit tot versie 6.7u1 niet mogelijk. Binnen deze release is de functionaliteit toegevoegd om de integratie van de PSC binnen de vCenter Server te realiseren, dit met de toegevoegde Convergence tool.

Convergence Tool

Met behulp van de Convergence tool kan een externe PSC geïntegreerd worden binnen de reeds gekoppelde vCenter Server. Hiermee wordt de implementatie  volgens het best practice model van VMware ingevuld en worden externe afhankelijkheden  weggenomen waardoor het beheer ervan vereenvoudigd wordt.

De Convergence tool heeft een aantal beperkingen en voorwaarden waar aan moet worden voldaan om deze te gebruiken:

 • De tools is ontwikkeld voor alleen de vCenter Server Appliance variant, voor het gebruik bij een Windows gebaseerde vCenter Server dient deze eerst omgezet te worden;
 • Er zijn meerdere varianten van de tool beschikbaar, waardoor deze gebruikt kan worden op zowel Windows, Linux en MacOS;
 • Ondersteuning is aanwezig indien er een complexe opstelling met een load balancer wordt toegepast;
 • Voor extra componenten die gebruikt worden binnen de vCenter Server zoals NSX Manager of de Site Recovery Manager, moeten deze eerst voordat de gekoppelde PSC’s worden verwijderd, opnieuw geregistreerd worden op de vCenter Server;
 • Voordat er aanpassingen aan de vCenter Server worden gedaan, dient er een back-up van alle aanwezige componenten te worden gemaakt. Deze kan prima worden uitgevoerd met de aanwezige back-up methode binnen vCenter Server;
 • Eventuele aanwezige vCenter High Availibility dient verwijderd te worden voordat de convergence tool wordt toegepast;
 • Wijzig de DRS configuratie naar manual, waardoor er niet automatisch VMs verplaatst worden tijdens het proces.

De vCenter Server software is te downloaden bij VMware en binnen de gedownloade ISO file zijn een tweetal folders welke templates bevatten voor het uitvoeren van de handelingen:

vcsa-converge-cli\templates\converge\converge.json
vcsa-converge-cli\templates\decommission_psc.json

Hierbij wordt de converge.json gebruikt voor het daadwerkelijk integreren van de PSC binnen de vCenter Server en wordt de decomission_psc.json gebruikt voor het verwijderen van de externe PSC binnen de vCenter Server omgeving.

Stappenplan

Voor het uitvoeren van de migratie worden de volgende stappen uitgevoerd:

 • Zorg ervoor dat de gehele vCenter Server omgeving bijgewerkt is naar versie 6.7u1;
 • Controleer of de huidige replicatie goed functioneert tussen de bestaande PSC nodes met behulp van vdcrepadmin.
 • Maak een back-up van de vCenter Server Appliances en minimaal één PSC;
 • Schakel de vCenter Servers en de PSC’s uit en maak een snapshot van de virtuele machines;
 • Verwijder eventuele aanwezige back-up schedules binnen de vCenter Server;
 • Controleer welke externe applicaties gebruik maken van de PSC’s, deze applicaties dienen na de migratie met de geïntegreerde PSC te worden gekoppeld voordat de decomission plaats vind;
 • Vervolgens kan er gestart worden met het uitvoeren van de migratie van de PSC op de eerste vCenter Server;
 • Gebruik hiervoor de eerder genoemde json bestanden en wijzig hierin de aanwezige velden zodat deze overeenkomen met de informatie van de omgeving.

Voor vervolgens het commando uit om het proces te starten met :

./vcsa-util.exe converge –no-ssl-certificate-verification –backup-taken ./converge.json

Doe het zelfde voor eventuele verdere aanwezige vCenter Servers binnen de omgeving indien van toepassing.

Op dit moment is het noodzakelijk om eventuele applicaties die gebruik maken van de PSC over te zetten van de externe PSC naar de nu embedded variant. Hiermee is het overzetten van de PSC functionaliteit voor de vCenter Server gereed en is er een vCenter Server met Embedded PSC gerealiseerd. Eventuele replicatie tussen de PSC’s is nu opgezet tussen de embedded varianten in plaats van de extern geplaatste.

De laatste stap binnen het proces is het verwijderen (decomission) van de externe PSC’s uit de configuratie. Hiervoor dient het volgende commando en de bijbehorende json file te worden gebruikt:

./vcsa-util.exe decomission –no-ssl-certificate-verification ./decomission_psc.json

Herhaal het commando indien nodig voor de overige PSC’s binnen de implementatie waardoor deze verwijderd worden binnen de vCenter Server configuratie.

Na het uitvoeren van het gehele proces is de externe PSC geïntegreerd binnen de vCenter Server en kan er worden volstaan met een enkele VM waarop de embedded PSC is geplaatst. DRS kan aan het eind van dit proces weer op Fully Automated (of de waarde waarop het voorheen stond) worden gezet.

Conclusie

Met behulp van de Convergence tooling is op relatief eenvoudige manier een vCenter Server opstelling met externe PSC’s naar een geïntegreerde opstelling om te zetten. Met minimale stappen wordt het proces grotendeels geautomatiseerd uitgevoerd. Met het integreren van de PSC’s wordt er aan de best practices van VMware voldaan en wordt het beheer en onderhoud vereenvoudigd.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of hulp voor het bijwerken en samenvoegen van de componenten kun je contact met ons om nemen door hier te klikken. Voor het verkrijgen van meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie het beheer te vereenvoudigen, laat dan jouw gegevens achter via het contact formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Via mail kan natuurlijk ook, kies dan voor info@flexvirtual.nl.