Blog

Release Nutanix Acropolis Operating System 5.11 (AOS)

Nutanix is continu bezig met het verbeteren en uitbreiden van functionaliteit van het Acropolis Operating System (AOS). Afgelopen jaar werd in september versie 5.10 vrijgegeven voor gebruik wat een aantal nieuwe functies en verbeteringen heeft opgeleverd.

Met deze nieuwe versie van AOS (5.11) wordt dit voortgezet en kan het AOS nog beter omgaan met grotere omgevingen. Met name het onderdeel opslag krijgt hiermee een boost, meer mogelijkheden en een groter volume door betere schaalbaarheid.

De nieuwe functies en verbeteringen zijn onderverdeeld in een aantal categorieën:

Performance en Resillency

  • Storage QoS – Voor het leveren van een consistente beleving binnen alle tenant door instellen van SLAs voor kritieke workloads;

Security

  • Fysieke Netwerk Segmentatie voor Volumes – Voor het invullen van netwerk requirements en het fijnmazig toepassen van verschillende types verkeer;

Data Protection

  • Recovery plans voor VMware ESXi – Geautomatiseerd herstellen van geplande en ongeplande downtime;
  • SRM ondersteuning voor NearSync – Toepassen van SRM binnen een NearSync opstelling;

Schaalbaarheid

  • Verhoging storage capaciteit tot 120+ TB – Schaalbaarheid van nodes verhogen komend vanaf maximaal 80TB;

Nutanix Object

  • Object Storage – Voor het gebruik van S3 compatible storage binnen het Enterprise Cloud platform;

Storage Quality of Service (QoS)

Verschillende workloads stellen verschillende eisen aan het onderliggende opslagsysteem en met het toepassen van Storage QoS kunnen hierin voorkeuren worden aangegeven. Workloads die meer I/O nodig hebben dan andere krijgen deze beschikbaar met deze functie. Dit wordt gerealiseerd door specifieke workloads te beperken in de hoeveelheid beschikbare IOPS, hiermee komt er meer beschikbaar voor de workloads die dat echt nodig hebben en bedrijfskritisch zijn voor de organisatie.

Het gebruikte QoS is volledig geïntegreerd binnen de Nutanix software en gebruikt een queue voor het uitvoeren van de I/O activiteiten. Hiermee ontstaat een voorspelbare performance voor de applicaties die actief zijn binnen de machines en wordt afgestemd met de achterliggende storage systemen. Data wordt hiermee slim weggeschreven waarbij rekening wordt gehouden met de belasting van het specifieke opslagsysteem.

Met AOS 5.11 zijn de queues voor het schrijven en lezen van data gescheiden waardoor schrijf intensieve applicaties geen invloed hebben op lees intensieve applicaties en uiteraard andersom. Hiermee worden geautomatiseerd de hotspots van het CPU en storage systeem gedetecteerd zodat hierop kan worden ingesprongen indien nodig. Hetzelfde mechanisme wordt ook toegepast van het gebruik van Volumes of bij het live migreren van een virtuele machine van de ene node naar de andere node.

Security

Bij het gebruik van Volumes binnen Nutanix wordt de storage op het Enterprise Cloud Platform op basis van iSCSI aangeboden aan systemen die niet direct geplaatst zijn op het platform. Deze koppeling maakt gebruik van het bestaande managementnetwerk om als iSCSI targets te functioneren voor de verschillende systemen die hier gebruik van maken. Voor organisaties die deze verkeersstromen graag willen scheiden komt er binnen AOS 5.11 de mogelijkheid om dit te realiseren.
Het iSCSI verkeer wordt hierbij gescheiden van het managementverkeer waardoor er een dedicated netwerk voor dit type verkeer wordt gerealiseerd. Het is hiermee mogelijk om voor dit type verkeer een dedicated netwerk te creëren waardoor binnen een multi tenant omgeving het niet meer nodig is dit verkeer te routeren en/of van een firewall te voorzien.

Voor het laten functioneren van het mechanisme wordt er een nieuwe bridge gecreëerd, of indien er VMware ESXi gebruikt wordt een nieuwe virtuele switch. Deze wordt vervolgens gekoppeld aan een specifieke fysieke network interface card (NIC) om zo fysiek het verkeer te scheiden. iSCSI verkeer van Volumes gaat op deze manier alleen over deze nieuwe bridge en zal het management netwerk hier niet meer mee belasten.

Bovenstaand zal in een latere release beschikbaar komen. Voor deze release wordt een separate vNIC aan de CVM toegevoegd waardoor het verkeer hierop gescheiden kan worden. Hiermee wordt het doel bereikt maar wordt nog steeds dezelfde NIC voor extern verkeer gebruikt waardoor deze van invloed is op het managementnetwerkverkeer.

Data Protection

Met behulp van Nutanix Recovery Plans kan geautotomiseerd een failover worden gedaan van een infrastructuur. Dit kan om een geplande failover gaan, maar ook indien er zich een verstoring voortdoet, kan dit geautomatiseerd worden overgezet. Binnen AOS 5.11 is dit nu ook beschikbaar voor VMware ESXi. Ook voor organisaties die gebruik maken van NearSync waarbij data wordt gerepliceerd naar een andere fysieke locatie waarbinnen een RPO van minder dan 15 minuten worden gebruikt. Kunnen met deze release van de functionaliteit gebruik maken.

Schaalbaarheid

De vraag naar opslagcapaciteit wordt steeds groter, applicaties produceren meer data maar ook eindgebruikers maken meer documenten en spreadsheets voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Binnen een Nutanix oplossing wordt de beschikbare opslagcapaciteit van de verschillende nodes samengevoegd en worden er intelligente algoritmes op los gelaten om de capaciteit te verhogen. Toch blijft het altijd nodig om ook voldoende fysieke capaciteit te hebben.

Binnen voorgaande versies van de software gecombineerd met de beschikbare hardware nodes was het al mogelijk om tot 80TB binnen een enkele node aan opslagcapaciteit te creëren. Dit wordt met de komst van AOS 5.11 en nieuwe hardwarenodes verder vergroot naar maximaal 120TB per fysieke node.

De capaciteit van de nodes is met de loop der jaren al flink vergroot en het einde is daarmee nog niet inzicht, dit door de constant toenemende vraag. Jaarlijks is er 20 tot 30% meer opslagcapaciteit nodig om aan de vraag te voldoen. Het is met de nieuwe hardware oplossingen mogelijk om met 4 fysieke nodes een halve petabyte aan opslagcapaciteit te creëren.

Nieuwe hardware oplossingen komen beschikbaar in de volgende vormen:

De NX8000 serie is per direct beschikbaar en kan gezamenlijk met de 10 disken van 12TB de 120TB aan data bergen, de NX5000 serie komt in het laatste kwartaal van dit jaar beschikbaar.

Nutanix Objects

Nutanix Objects stond eerst bekend onder de naam Nutanix Buckets en was de codenaam tijdens het ontwikkelen ervan. Nutanix Objects wordt gelijktijdig uitgebracht met de nieuwe versie van AOS (5.11).

Nutanix Objects is het opslagsysteem voor de nieuwe generatie applicaties. Informatie en data wordt gezamenlijk opgeslagen en kan benaderd worden op verschillende manieren.

Vele functies die binnen traditionele opslagsystemen bestaan zijn hierin ook opgenomen en worden binnen het Nutanix Enterprise Cloud platform aangeboden. Functies als het non-disruptive uitbreiden van de benodigde capaciteit en het self healing van het systeem zijn ook hiervoor van toepassing.

Objects kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt variërend van DevOps omgeving om via een API de S3 compatible storage aan te spreken, maar ook als lange termijn opslagsysteem door WORM (Write Once Read Many) techniek toe te passen op de data. Verschillende encryptie technologieën kunnen hierop worden toegepast om de data verder te beveiligen.

Een andere use case voor Nutanix Objects is om deze te gebruiken als backup target, de data wordt hierbij in kleine objecten opgeslagen en is schaalbaar tot miljoenen objecten. Met het toepassen van Objects op een 10 node systeem is ruim een petabyte aan backup data op te slaan.

Nutanix Objects kan eenvoudig worden uitgeprobeerd doordat er per cluster een gratis licentie voor 2TB aan storage mag worden gecreëerd die toegepast kan worden voor de applicaties.

Conclusie

Met de release van het Acropolis Operating System (AOS) 5.11 komen nieuwe functies en mogelijkheden beschikbaar die het Enterprise Cloud Platform van Nutanix verder verbeteren en meer mogelijkheden geeft om het beter aan te laten sluiten om de toekomst. Met name het kunnen scheiden van verkeer voor Volumes is hierin een goede stap in deze richting.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of hulp bij het toepassen van de nieuwe functionaliteit die binnen deze release is opgenomen kun je contact met ons om nemen door hier te klikken. Voor het verkrijgen van meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie met specifieke functies in deze release laat dan jouw gegevens achter via het contact formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Via mail kan natuurlijk ook, kies dan voor info@flexvirtual.nl.