Security is vandaag de dag onlosmakelijk verbonden met ICT, van de werkplek tot diep in het datacenter en in de cloud. De bedreigingen zijn divers en vrijwel dagelijks worden er nieuwe kwetsbaarheden ondekt. Snel handelen is dan noodzakelijk. Organisaties worstelen met de vraag hoe zij hun ICT-omgeving veilig kunnen houden, en hoe zij hun data kunnen beschermen.

Voorkomen van bedreigingen

In het ideale geval wil je met de oplossingen of maatregelen voorkomen dat je slachtoffer wordt van een bepaalde dreiging. Maar de realiteit is dat bescherming vrijwel nooit helemaal waterdicht zal worden. Je moet dus ook maatregelen treffen om de impact zoveel mogelijk te beperken, als het ooit mis gaat.

Voorkomen van bedreigingen
Oplossingen

Oplossingen

Voor vrijwel elke cyberbedreiging bestaan oplossingen, maar welke is de beste voor jouw organisatie? In de oplossingen die wij leveren (zoals storage en back-up, maar ook netwerkvirtualisatie) zit functionaliteit die de impact van een incident zoveel mogelijk kan beperken. Zo is het mogelijk de risico’s van ransomware te verminderen door detectie, isolatie en actuele en betrouwbare back-ups. Je kan zelfs nog een stap verder gaan, door herstelacties met één druk op de knop mogelijk te maken.

De security toolbox van FlexVirtual

Preventie en herstel zijn de keywords met betrekking tot de security oplossingen. Wat doen we bij FlexVirtual op dit gebied? Bij preventie moet je denken aan ‘next generation’ anti-malware en firewall oplossingen, maar ook het zero trust model is onderdeel van onze toolbox. Microsegmentatie op netwerk gebied is ook een van de waardevolle hulpmiddelen om jouw ICT-omgeving goed te beveiligen. Maar ook application firewall en reverse proxy functies en het integreren met een SIEM oplossing behoren tot de mogelijkheden.

Door het automatiseren van bepaalde ICT-taken en -handelingen zorgen we ervoor dat het ‘één druk op de knop’-herstel dichterbij komt. Kortom: FlexVirtual heeft een zeer goed gevulde toolbox met kennis en technologieën en producten van verschillende partners waarmee we jouw security vraagstukken het hoofd kunnen bieden.

De security toolbox van FlexVirtual

Gerelateerde informatie:

NIEUWSTE CASES

Projecten waar we trots op zijn

Arnold Veenema

Ik ben een techneut op het gebied van datacenter- en werkplekomgevingen. Ik deins niet terug voor technische uitdagingen. Toegewijd, troubleshooter, oog voor detail Maak kennis met Arnold Wie is Arnold Veenema, hoe ziet hij het verschil tussen FlexVirtual en de grote system integrators en waar wordt hij blij van in…..

Over ons Neem contact op