Blog

Nutanix .NEXT London 2019

Twee maal per jaar wordt er door Nutanix een conferentie georganiseerd. Tijdens deze conferenties worden klanten en partners bijgepraat over de adoptie en ontwikkelingen van de afgelopen periode. En wordt er naar de toekomst gekeken met nieuwe op stapel staande ontwikkelingen. De US-editie is enige tijd terug reeds gehouden en heeft ons vele nieuwe aankondigingen gebracht. Deze week is het Europese continent aan de beurt en wordt Nutanix .NEXT in het Excel Convention Center in London gehouden.

Nieuwe ontwikkelingen binnen het Nutanix Enterprise Cloud platform worden op regelmatige basis vrijgegeven voor het gebruik door klanten en partners. Dit betreft  de  nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen van de producten van Nutanix. Veel nieuwe ontwikkelingen worden separaat ontwikkeld, waardoor deze niet met de reguliere releases van Acropolis mee gaan en hierin hun eigen release schema hebben.

De nadruk van .NEXT ligt ook met name op deze additionele producten om te benadrukken dat de ontwikkelingen binnen Nutanix snel verlopen en de beschikbare producten steeds volwassener worden.

Tijdens .NEXT in London worden o.a. de volgende aankondigingen gedaan:

  • Xtract-for-VMs;
  • Nutanix Era;
  • Nutanix Karbon;
  • Nutanix Files;
  • Epoch;
  • Xi Leap Disaster Recovery Service;
  • Xi Frame.

Xtract for VMs

Xtract for VMs wordt gebruikt voor het gecontroleerd migreren naar een Nutanix Enterprise Cloud platform. Bestaande omgevingen worden met behulp van deze tooling op eenvoudige wijze overgezet van het ene platform naar AHV. De data binnen deze virtuele machines worden op efficiënte wijze overgezet door na de initiële migratie alleen nog de gewijzigde data over te zetten. Waardoor de hoeveelheid data die tijdens de laatste stap van het daadwerkelijk overzetten van de VM op het Nutanix Enterprise Cloud platform wordt geminimaliseerd.

Hier binnen kunnen zogenaamde Lift and Shift batches worden toegepast om gegroepeerde virtuele machines over te zetten op een vooraf ingestelde tijd. Dit kan naast de reeds bestaande migratie mogelijkheden vanaf VMware ESXi en Microsoft Hyper-V nu ook vanaf een Amazon omgeving. Deze VMs welke actief zijn op Amazon of hier voor DR doeleinden zijn geplaatst kunnen nu op dezelfde efficiënte wijze gemigreerd worden naar Nutanix AHV.

Nutanix Era

De Nutanix Era services verzorgen de vele taken die benodigd zijn bij het gebruik van databases en de daarbij behorende lifecycle managementtaken. Nutanix Era is als Technical Preview opgenomen in de laatste versie van AOS en zal tijdens .NEXT als versie 1.0 algemeen beschikbaar worden gesteld.

Nieuwe databases kunnen met behulp van een vooraf gedefinieerd profiel worden geprovisioned, hierbij zijn resources als CPU en RAM vooraf gedefinieerd  waarbij deze worden aangevuld met netwerk configuratie instellingen en eventuele parameters voor de databases. De gehele lifecycle van een database kan met verschillende stappen worden geautomatiseerd, waardoor veel handmatige handelingen zoals het aanmaken en of aanpassen van de virtuele machines niet meer benodigd is.

Nutanix Karbon

Nutanix Karbon levert een kant en klare oplossing voor het op een eenvoudig manier gebruiken van Kubernetes op een on-premises omgeving. Complexe operaties binnen Kubernetes worden op deze manier eenvoudig en onzichtbaar gemaakt. Dit wordt gedaan met het toepassen van drie basis stappen. Het uitrollen van een kubernetes cluster, het opzetten van een container netwerk en het opzetten van de storage container.

Nutanix Karbon is binnen de reeds bestaande versie opgenomen als technical preview en zal deze week als GA worden aangekondigd.

Ontwikkelaars kunnen zo gebruik maken van de native kubernetes ervaring zoals deze ook bij het rechtstreeks gebruiken van het product wordt ervaren en de snelle beschikbaarheid ervan terwijl tegelijkertijd alle onderliggende infrastructuur componenten afgeschermd worden. Hiermee is ook voor de beheerders geen specifieke kennis meer nodig en neemt de complexiteit af.

Nutanix Files

Nutanix Files is de nieuwe naam voor het al langere bestaande Acropolis File Services. Met deze services kunnen data services aan gebruikers en applicaties worden geboden.

Data services voor home folder en profielen is een van de use cases voor Nutanix Files. Na de installatie is dit volledig geïntegreerd binnen Prism, waardoor beheer vanuit één enkele interface kan worden uitgevoerd.

De ontwikkeling van Nutanix Files gaat snel en veel nieuwe features worden binnen de toekomstige releases opgenomen. Features die het gebruik van het product binnen een Enterprise omgeving mogelijk maken waardoor deze een goede vervanger wordt voor traditionele oplossingen als Windows File Services of NAS systemen. Qua licencering wordt er o.a. capaciteit licensering toegevoegd, waardoor het gebruik optimaal kan worden afgestemd op de vraag. Met Analytics worden analyses gedaan op de data en worden afwijkingen gedetecteerd. Dit kan balancering van de data zijn of eventuele andere issues die hier binnen optreden. Analytics geeft daarbij aanbevelingen die met een druk op de knop kunnen worden door gevoerd.

Files gaat meer uit de bestaande licentie structuren worden gehaald om deze volledig onafhankelijk van de ontwikkeling van het Enterprise Cloud Platform te laten zijn.

Epoch

Met Nutanix Epoch kan er een live overzicht van de aanwezige  applicaties gemaakt worden zonder dat hiervoor aanpassingen moeten worden gedaan of code hoeft te worden geschreven. Epoch maakt de interactie tussen de verschillende applicaties inzichtelijk in gedistribueerde architecturen zonder dat er beperkingen of afhankelijkheden zijn van de gebruikte taal of framework. Dit helpt de operationele beheerders de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van iedere applicatie binnen een cloud omgeving te garanderen en te controleren.

Er worden in real-time meerdere onderdelen van de applicatie gecontroleerd en inzichtelijk gemaakt, informatie zoals latency, error rate en doorvoersnelheid worden hiermee weer gegeven.

Nutanix Epoch wordt tijdens .NEXT in London aangekondigd.

Epoch maakt hiervoor gebruik van eenvoudige agents welke binnen de virtuele machines worden geplaatst en kan hiermee  real-time analyses uitvoeren van het netwerk verkeer dat  tussen de componenten plaats vind. De gebruikte agent is nu alleen nog beschikbaar voor Linux machines, maar tijdens de live gang deze week ook voor Windows machines. Binnen Epoch kunnen verschillende dashboards gecreëerd worden die alleen een overzicht van de specifieke applicatie weergeven. Daarnaast kunnen Alerts worden ingesteld als er afwijkingen ontstaan die niet binnen de vooraf ingestelde marges vallen. Epoch wordt aangeboden als SaaS dienst en kan samenwerken met alle beschikbare Cloud oplossingen.

Xi Leap Disater Recovery Service (DR)

Een van de eerste diensten die beschikbaar worden gesteld op het Xi Cloud platform is voor DR doeleinden. Met behulp van deze dienst kunnen virtuele machines op een eenvoudige manier tijdens een DR actief gemaakt worden op het Nutanix Xi Cloud platform.

De hierbij gebruikte functionaliteit is volledig geïntegreerd en reeds aanwezig binnen het Nutanix Enterprise Cloud platform, er zijn geen additionele producten voor benodigd om dit te realiseren. Door deze aanwezigheid kan het starten met de oplossing binnen een kort tijdbestek (enkele minuten) gerealiseerd worden. De DR functionaliteit bevat verschillende functies om te testen, een failover te doen of een fallback uit te voeren. Al deze functies zijn op het bekende One-Click principe van Nutanix gebaseerd. Op basis van deze informatie kan een recovery plan voor een organisatie worden gecreëerd.

Op het moment van schrijven is de functionaliteit alleen beschikbaar voor klanten in Noord-Amerika, Europa wordt op korte termijn ook beschikbaar.

Xi Frame

Enige tijd terug heeft Nutanix het bedrijf Frame overgenomen. Frame werkte aan een product dat ingezet kan worden als een Digital Workspace-as-a-Service, kortom WaaS. In de tussentijd heeft Nutanix het product opgenomen in het portfolio en  tijdens .NEXT wordt de eerste versie onder deze naam gelanceerd.

Met Xi Frame kunnen applicaties en de daarbij eventuele gebruikte desktops met behulp van een webbrowser aangeboden worden aan eindgebruikers. Het gaat hierbij om zowel Windows applicaties als Linux applicaties. De aangeboden desktops zijn hierin van het type non-persistent. Uitgangspunt binnen Xi Frame is dat er geen data op de endpoints komt te staan en dat alles vanuit de cloud wordt bediend.

Het toepassen van Xi Frame bevat een aantal stappen en begint met het kiezen van een Cloud oplossing welke toegepast gaat worden. Dit kan zowel AWS, Google of MS Azure zijn. Binnen deze infrastructuur worden de applicaties opgenomen die binnen een organisatie worden gebruikt. Waarna deze beschikbaar gesteld kunnen worden aan de gebruikers. Deze gebruikers gaan met behulp van een gebruikers account een verbinding leggen, hierbij kunnen de mainstream identity providers worden toegepast om dit te realiseren.

De data die tijdens het gebruik van de applicaties worden gecreëerd en/of bewerkt worden vervolgens opgeslagen in een van de beschikbare cloud gebaseerde storage oplossingen, zoals OneDrive, DropBox of Box. Met het samenvoegen van al deze verschillende componenten kan de gebruiker via een webbrowser de toepassingen benaderen waarbij de verschillende componenten zijn samengebracht binnen Xi Frame.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of hulp bij het kiezen van een de nieuwe toepassingen binnen je organisatie kun je contact met ons om nemen door hier te klikken. Voor het verkrijgen van meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie om een van de genoemde onderwerpen toe te passen, laat dan jouw gegevens achter via het contact formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Via mail kan natuurlijk ook, kies dan voor info@flexvirtual.nl.