Blog

Integrale benadering noodzakelijk voor klanttevredenheid

Alex Pelster

Een IT-dienstverlener met virtualisatie in de naam, en in het eigen DNA. Zo omschrijft oprichter en CEO Alex Pelster zijn bedrijf FlexVirtual. CIO Magazine* sprak met hem over hoe passie voor technologie en denken vanuit de klant uitstekend samen kunnen gaan.

* Dit artikel is eerder geplaatst op cio.com

FlexVirtual begon hij 10 jaar geleden met vijf consultants die allemaal ruime ervaring hadden opgedaan bij grote system integrators en outsourcers. Waar dezen tegenaan waren gelopen, was de beperking in het aantal oplossingen dat ze konden leveren. “Dat wilden we niet, we wilden een volledig palet aan oplossingen aanbieden,” vertelt Pelster.

Dat heeft alles te maken met Pelsters visie op de verhouding met de klant: “Die heeft wel in zijn hoofd waar hij naartoe wil, maar daar belanden is vaak heel complex”, zo stelt hij. Om die reden staat luisteren naar de klant centraal bij FlexVirtual: “Als je luistert, kan je doorvragen en uiteindelijk een oplossing creëren waar de klant zich mee kan identificeren.” Meebewegen met de klant komt tot uitdrukking in de eerste helft van de bedrijfsnaam. “Flexibiliteit betekent minder stress voor de klant, en doelgericht werken in plaats van bezig zijn met deadlines.” Dat doel is pas bereikt wanneer de gebruikers van de techniek tevreden zijn – gebruikers die hoge eisen stellen, verwend als ze zijn door eigen devices met hoge prestaties en gebruiksgemak. FlexVirtual stelt zich als doel dat minimaal te evenaren in de oplossingen die het ontwerpt.

Het middel daartoe behelst bij FlexVirtual, hoe kan het ook anders, in de regel virtualisatie. Zoals Pelster het stelt: “Onze insteek kan uit verschillende hoeken komen, maar we zoeken continu met onze eigen kennisspecialisaties naar mogelijkheden om met virtualisatie te klanttevredenheid te verbeteren.” Die techniek staat wél ten dienste van het doel van de klant: “Een pensioenorganisatie wil een beter pensioenplatform, een ziekenhuis wil dat het patiëntendossier sneller en beter inzichtelijk is, een accountantskantoor wil dat de gebruikers van het boekhoudportaal niet hoeven wachten tot de boekhouding inzichtelijk wordt.”

Integrale aanpak

Om effectief tot zo’n eindresultaat te komen, is het volgens Pelster essentieel de customer journey van begin tot eind in beeld te hebben. “Wij zijn van mening dat je integraal moet kijken naar een oplossing, als je met virtualisatie aan de slag gaat.” Die oplossing moet immers wel aansluiten op de bestaande voorzieningen en infrastructuur van de klant. Soms is dat zonder meer het geval, soms komen in dit traject nog aandachtspunten naar voren – die zonder de integrale benadering buiten beeld zouden blijven.

Concreet betekent het dat een oplossing zelden op één plaats in de infrastructuur wordt geïmplementeerd. Als er sprake is van een dataplatform dat moet worden overgezet, dan moet ook het netwerk onder de loep genomen worden, dan komt er storage bij kijken, misschien containerisatie, bestandsbeheer, OTAP en ga zo maar door.

One-click filosofie

Om die veelheid aan oplossingen beheersbaar te houden werkt Pelster graag met de diverse toepassingen van Nutanix. Dit bedrijf is slechts iets ouder dan FlexVirtual zelf en wordt gekenmerkt door eenzelfde start-up mentaliteit die Pelster ook onderschrijft.

Nutanix levert inmiddels een keur aan oplossingen, maar de basis is veelal Nutanix Acropolis, een enterprise cloud-platform. Acropolis is een voorbeeld van hyperconverged infrastructure: het combineert opslag, compute en netwerk in gevirtualiseerde vorm in één platform. “Het mooie hiervan is,” stelt Pelster, “dat je desgewenst op een traditionele manier virtual machines met block storage kunt opzetten, en op een schaalbare, gedistribueerde manier.” Met Nutanix Files is de functionaliteit van een file server na te bootsen, iets wat bij andere vendoren twee verschillende oplossingen vergt. De beheerbaarheid is groot, omdat de monitortool van Nutanix, Prism, niet alleen inzicht geeft in de VM’s en de hypervisor, maar ook in de onderliggende hardware.

Pelster is hier merkbaar enthousiast over: “Die evolutie naar alles beheren vanuit een ‘single pane of glass’ blijft doorgroeien, met het recent aangekondigde Prism Central en Prism Analytics. Door nog meer gegevens aan elkaar te correleren, van misschien wel duizenden klanten, kan je op basis van AI bijna vanzelf best practices genereren.” Voor de klant betekent dit een continue stroom van informatie om de eigen bedrijfsprocessen te optimaliseren. “Als de helft van de klanten profijt heeft van een bepaalde database setting, dan kan die als aanbeveling aan alle gebruikers worden gegeven.”

De beheersbaarheid dankzij virtualisatie is het eerste wat Pelster aanspreekt, maar zijn enthousiasme is minstens zo groot over het tweede aspect, gebruiksvriendelijkheid. Nutanix heeft een ‘one-click’ filosofie voor zijn producten: one-click deployment, one-click management. De eenvoud die mogelijk is met Nutanix levert een directe meerwaarde voor de klant op, die een superieure gebruikerservaring krijgt.

Daarnaast kan de klant zijn resources beter inzetten. Bijvoorbeeld met Nutanix Era, waarmee FlexVirtual een volledig OTAP-platform kan uitrollen, waarbij het databaseplatform beschikbaar is voor zowel ontwikkeling, testing, acceptatie en productie – zonder dat er ook vier keer zoveel storage nodig is. “Dat kan een enorme kostenbesparing opleveren voor organisaties die werken met veel databases, testprocessen en developers,” aldus Pelster. Gezien de alleen maar toenemende behoefte aan IT-voorzieningen binnen organisaties, kunnen bestaande teams zo efficiënter worden benut.

Context van de markt

FlexVirtual onderscheidt zich volgens Pelster van andere bedrijven die Nutanix-oplossingen aanbieden door de brede en diepe in-house kennis van IT- en virtualisatieoplossingen, waaronder alle van Nutanix. “Als gespecialiseerd kennishuis op het gebied van virtualisatie en infrastructuur zijn wij als één van de weinig partners in Nederland in staat alle producten van Nutanix te deployen én af te zetten tegen wat in de rest van de IT-wereld gebeurt.” Dat vermogen de voordelen duidelijk te maken tegen de context van de markt is deels doordat FlexVirtual ook met oplossingen van andere partijen werkt, maar minstens zozeer omdat de medewerkers in de jaren vóór de oprichting in 2010 heel veel ervaring hebben opgedaan met bijvoorbeeld Netapp, VM en HPE. “Daardoor konden we één van onze eerste klanten migreren van een Netapp Metro cluster naar een Nutanix HCI met vergelijkbare functionaliteit, voor de helft van de prijs,” noemt Pelster als voorbeeld.

Nutanix brengt met de regelmaat van de klok nieuwe toepassingen uit. Werken met dat soort oplossingen, die zich op de cutting edge bevinden, betekent dat je rekening moet houden met hobbels. Zoals Pelster het uitdrukt: “Soms is innovatie bij Nutanix écht nog een innovatie.” Met andere woorden, er kunnen nog ruwe kantjes zijn. Hij is daar dan ook altijd eerlijk over tegen de klant – vóóraf, zodat die bewust een keuze kan maken. Dat betekent soms dat een klant kiest voor een combinatie van meer uitgekristalliseerde oplossingen, maar soms ook dat de klant graag voor de innovatievere optie gaat en de hobbels voor lief neemt.

Publiek vs enterprise cloud

Met de ervaring en marktkennis van Pelster is er geen partij die zo ver is in het integreren van oplossingen in een hyperconverged infrastructuur als Nutanix, al zijn er zeker ook anderen die het goed doen. “De scheidingslijn tussen wat kan in de public cloud en in de Nutanix on-prem cloud begint heel dun te worden. De kracht van een te dure Public Cloud, heb je nagenoeg in zijn geheel in de on-prem cloud,” aldus Pelster.

Bovendien sluit die private cloud bij Nutanix uitstekend aan op de public cloud: “De on-prem variant is goed ingericht, waardoor je vervolgens alsnog delen van je infrastructuur naar een hosted cloud bij een derde partij kunt brengen.” Die hybrid cloud strategie combineert zo de voordelen van beide werelden.

Procesinnovatie

Een opvallende consequentie van werken met on-prem hyperconverged oplossingen als die van Nutanix is dat IT-innovatie aanleiding geeft tot procesinnovatie, iets wat we elders natuurlijk ook tegenkomen. “Wanneer een overheidsorganisatie overstapt van een DB2-platform naar Nutanix Era, wordt databasemanagement one-clickable. Waar je eerst drie afdelingen nodig had (denk aan een database manager, een database beheerder, functioneel beheerder, systeembeheerders voor servers, storage en networking), is dat opeens niet meer zo. Dat verandert de manier waarop een organisatie werkt, en is reden dat FlexVirtual tegenwoordig graag ook het gesprek aangaat over een andere as dan alleen ICT. Bijvoorbeeld met functioneel programmamanagers.

Dat is iets waar het bedrijf heel bewust mee bezig is. “Waar iedereen het heeft over digital transformation, zijn wij juist bezig met ‘human transformation’,” omschrijft Pelster. Dat houdt onder meer in het gesprek aangaan met mensen en rollen binnen klantorganisaties waar van oudsher minder logisch contact mee werd gelegd. Zoals Pelster het zegt: “Je moet het lef hebben de gesprekspartner te zoeken die nu zegt ‘ik begrijp er niks van’.”