ICT-innovatie in de zorg:
het Rode Kruis Ziekenhuis en FlexVirtual

Het aantal mensen in Nederland dat zorg nodig heeft groeit elke dag. Ziekenhuizen moeten innoveren om op een betaalbare manier kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden. Bijvoorbeeld met digitale communicatie en thuismonitoring. Maar welke eisen stelt dan aan de ICT-infrastructuur, en hoe vult het Rode Kruis Ziekenhuis dat in?

TIP: bekijk ook het video-interview met Marcel Bunnik en Alex Pelster.

Over het Rode Kruis Ziekenhuis

Het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (RKZ) is een middelgroot algemeen ziekenhuis voor de regio Midden-Kennemerland en de regio IJmond. Het RKZ streeft ernaar de gezondheid en de vitaliteit van de patiënten te optimaliseren, zodat zij de maximaal haalbare kwaliteit van leven kunnen genieten. In het RKZ werkt iedereen elke dag aan gezondheid en het snel leveren van kwalitatief goede zorg. Alles is erop gericht om mensen zo gezond en vitaal mogelijk te maken én te houden.

“Er zijn veel ontwikkelingen in de zorg die leiden tot een omslag in onze manier van denken en werken. En dat heeft impact op onze ICT.”

Innovatie in de zorg

Marcel Bunnik, Hoofd ICT bij het Rode Kruis Ziekenhuis: “Er zijn veel ontwikkelingen in de zorg die leiden tot een omslag in onze manier van denken en werken. Waar mogelijk moeten mensen bijvoorbeeld herstellen in hun thuisomgeving in plaats van in een ziekenhuisbed. De druk op de zorg neemt toe en een deel van ons werk verschuift naar de huisartsen.

Als antwoord op deze ontwikkelingen hebben we binnen het huis onder de noemer ‘Nieuw RKZ’ zeven ambities voor de toekomst benoemd, en de acties gedefinieerd die nodig zijn om die ambities te realiseren.”

Veranderende rol van ICT in de zorg

Alle veranderingen binnen het huis hebben in meer of mindere mate raakvlakken met, en impact op ICT. Marcel Bunnik: “Het mooie is dat de kloof tussen zorgprofessionals en ICT telkens kleiner wordt. De gemiddelde arts moet ook iets van ICT begrijpen. Want onze kerntaak is patiënten beter maken, maar ICT zit er telkens meer in al onze processen en werkzaamheden verweven. En we hebben elkaar nodig om er een succes van te maken.”

ICT-uitdagingen

De toegenomen dynamiek en alle veranderingen die op het RKZ afkomen, leveren ook nieuwe ICT-uitdagingen op voor Marcel Bunnik en zijn team.

“Het planningsproces wordt veel lastiger. Er worden continu nieuwe applicaties getest waarvan we niet vooraf weten of het succesvol zal zijn. Dat maakt het moeilijk om te bepalen of we bijvoorbeeld in nieuwe storage moeten investeren of niet.

Onze rol als ICT-afdeling is het bieden van exact de juiste continuïteit en beschikbaarheid: niet te veel, want we moeten kritische op de kosten zijn. Een extra onzekere en complicerende factor zijn de snelle technologische ontwikkelingen: wanneer voegen deze waarde toe aan de organisatie?”

De samenwerking met FlexVirtual

Marcel Bunnik: “Wij hebben een relatief kleine ICT-organisatie en missen de specifieke kennis die soms nodig is.

Op die momenten kunnen wij vertrouwen op de visie, kennis en adviezen van FlexVirtual.Als onafhankelijke partij werken ze voor veel zorgorganisaties en vanuit die ervaring kunnen ze ons adviseren.

Een van de momenten waar de waarde van FlexVirtual snel duidelijk is geworden was de migratie van ons EPD. We hebben in samenwerking met FlexVirtual vooraf de juiste processen neergezet, waardoor we heel veel doorlooptijd hebben gewonnen.”

“Voor ons is FlexVirtual een echte partner, een kennispartij die dicht op de bal zit.”

Unieke samenwerking

In de loop der jaren is een unieke samenwerking tussen het Rode Kruis Ziekenhuis en FlexVirtual ontstaan. Marcel Bunnik: “Wij werken nauw samen, maar zonder verplichtingen qua afname van technologie. Ik vind het heel prettig werken dat we met FlexVirtual voor langere periodes afspraken hebben kunnen maken, zonder dat daar directe verplichtingen aan vastzitten.

We overleggen regelmatig en dat leidt niet altijd tot een opdracht. Dat is een kwestie van afspraken maken en nakomen, open en eerlijk, altijd gewoon zorgen dat het werkt. Om dat te kunnen realiseren heb je vertrouwen nodig, en vertrouwen is er zeker. Dat is in de loop der jaren gegroeid, we hebben elkaar daarin echt gevonden.”

De ervaringen met FlexVirtual

Marcel Bunnik: “Voor ons is FlexVirtual een echte partner, een kennispartij die dicht op de bal zit. Ze weten waarover ze praten, en wat er beschikbaar is.

In de IT kan je alle kanten op, alles is mogelijk. Maar wat is de beste keuze? En wat mag dat kosten? Daar helpt FlexVirtual ons bij, inclusief de contacten met leveranciers zoals Dell.

Met als resultaat een super stabiele omgeving. En als er een keer onverhoopt iets mis zou gaan, dan springt FlexVirtual er bovenop om het op te lossen.”

Wil je meer weten over toepasbare ICT-innovatie voor jouw organisatie?
Neem contact met ons op via tel. 088-244 2440 of hallo@flexvirtual.nl

Margriet Vorsteveld – Hoving

Ik hou van innovatie, eenvoud en de klant ontzien. Met passie en enthousiasme adviseer ik graag klanten in hun complexe IT-vraagstukken. Maak kennis met Margriet Maak kennis met Margriet Vorsteveld, accountmanager bij FlexVirtual. Wie is Margriet, hoe ziet haar gemiddelde werkweek eruit en wat maakt FlexVirtual anders dan andere IT-bedrijven?…..

Over ons Neem contact op